хлорбензол

 • 81chlorobenzene — chlorbenzenas statusas T sritis chemija formulė C₆H₅Cl atitikmenys: angl. chlorobenzene rus. хлорбензол …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 8213.060.50 — Досліджування води для визначання вмісту хімічних речовин ГОСТ 17.1.4.02 90 Вода. Методика спектрофотометрического определения хлорофилла а ГОСТ 26449.0 85 Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Общие требования к методам… …

  Покажчик національних стандартів

 • 8371.080.20 — Галогензаміщені вуглеводні ГОСТ 4 84 Углерод четыреххлористый технический. Технические условия. Взамен ГОСТ 4 75 ГОСТ 646 84 Хлорбензол технический. Технические условия. Взамен ГОСТ 646 73 ГОСТ 1942 86 1,2 Дихлорэтан технический. Технические… …

  Покажчик національних стандартів

 • 84ГОСТ 646-84 — Хлорбензол технический. Технические условия. Взамен ГОСТ 646 73 [br] НД чинний: від 1986 01 01 Зміни: (1 VI 90); (2 VI 96) Технічний комітет: ТК 113 Мова: Ru Метод прийняття: Кількість сторінок: 15 Код НД згідно з ДК 004: 71.080.20 …

  Покажчик національних стандартів

 • 85ДСТУ ISO 6468-2002 — Якість води. Визначання вмісту окремих хлорорганічних інсектицидів, поліхлорованих біфенілів та хлорбензолів. Метод газової хроматографії після екстракції типу рідина рідина (ISO 6468:1996, IDT) [br] НД чинний: від 2003 10 01 Зміни: Технічний… …

  Покажчик національних стандартів

 • 86АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ — см. АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ (бензол, толуол, ксилол, нафталин, анилин, толуидин, моно и динитробензол, моно и динитротолуол и др.) могут поступать с различных предприятий нефтеперерабатывающих, по производству пластмасс,… …

  Болезни рыб: Справочник